Urapalvelut lääkärin työn tueksi

Solutos yrityksenä on vahvalla kehityksen polulla. Luomme omaa “ylpeästi solutoslainen” -kulttuuria yhdessä henkilöstömme kanssa. 

Yrityksessä on loppuvuoden aikana koottu lääkärien rekrytointi ja työsuhteen elinkaaren aikaiset toiminnot asiantuntijapalveluiksi. 

Haluamme palvella henkilöstöämme eli sisäisiä asiakkaitamme kaikissa työsuhteen vaiheissa mahdollisimman hyvin. Tämän myötä yhdeksi kehittämiskohteeksi on noussut lääkärien urasuunnittelu ja siinä tukeminen. 

Aiheesta on Solutoksen sisällä pitkään puhuttu ja keväällä 2019 asia konkretisoitui, kun yritykseen rekrytoitiin henkilöstö- ja urapalvelupäällikkö kehittämään tätä kokonaisuutta. 

Työhyvinvointi keskiössä

Solutoksessa on vahva tahtotila tukea työntekijöitä, jotta he voivat sitoutua tiiviisti, pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti arvojensa mukaiseen toimintaan ja osallistua motivoituneesti sen kehittämiseen. 

Uratoiveiden huomioiminen ja niiden toteuttamisessa tukeminen lisäävät myös työhyvinvointia ja jaksamista, mikä on meille solutoslaisille äärimmäisen tärkeä asia. 

Urasuunnittelussa huomioimme lääkärin elämän kokonaisuuden työn fyysisestä sijainnista ja toivotuista työajoista työn ja perheen tai harrastusten yhdistämisen joustotarpeisiin ja pidemmän tähtäimen uratoiveisiin.  

Arvojen, motivaation ja osaamisen reflektointia

Solutoksen urapalvelukokonaisuudessa tärkeää on lääkärin omien ajatusten, arvojen ja toiveiden reflektointi urahaastattelun avulla. Urahaastatteluissa kartoitamme keskustellen kiinnostuksen kohteita, motivaatiota, erityisosaamista ja toiveita urakehitykselle.  

Kehitämme ja kuvaamme uusia urapolkumalleja. Kliinikon työn lisäksi mahdollistamme, että lääkäri voi halutessaan keskittyä esimerkiksi kehittämiseen, johtamiseen, asiantuntijuuteen tai jopa myyntiin ja markkinointiin. 

Erityisesti uudistustakuukohteemme tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia työskennellä omien arvojen, toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti – unohtamatta kuitenkaan potilastyötä. 

Teemme urahaastatteluja paitsi omille lääkäreillemme, myös sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään meillä. Ota yhteyttä rekrytointi@solutos.fi, niin sovitaan sopiva aika ja paikka uratoiveidesi kartoittamiseen.  

Urapirkko yhdistää tilaajat ja tekijät

Työvälineeksi urapalveluihin Solutoksessa kehitetään parhaillaan omaa järjestelmää, Urapirkkoa. Se toimii tietovarastona urasuunnittelussa ja toisaalta yhdistää asiakkaiden tarpeet niihin lääkäreihin, jotka ovat ilmoittautuneet Urapirkkoon mukaan. Urapirkon kautta uusi työ ja sopiva osaaja kohtaavat toisensa tehokkaasti.   

Viestimme Urapirkosta tarkemmin, kun saamme sen käyttöömme vuodenvaihteen tienoilla. Ilmoittauduthan sitten ensimmäisten joukossa mukaan Urapirkon lääkäripooliimme! Voit saada sitä kautta elämäsi työtarjouksen. 

Jatkossa Urapirkko tulee käyttöön myös muiden ammattiryhmien edustajille, kuten sosiaalityöntekijöille, psykologeille ja perheterapeuteille, sillä perhekohtaisesta PIRKKO®-toiminnanohjausjärjestelmästä tehdään parhaillaan myös lastensuojeluun räätälöityä sovellusta 

Lisätietoja:

rekrytointi@solutos.fi ja Kalle Horjamo, +358 40 569 2840, Satu Väisänen, +358 40 635 0773, tai Laura Tikkanen, +358 40 356 3298.