Valmennusvaihe antaa tukea ennen ohjelmiston käyttöönottoa

Valmentava vaihe auttaa hahmottamaan uudentyyppisen ohjelmistopalvelun mahdollisuuksia työtä tukevana elementtinä. Se antaa organisaatiolle itselleen tietoa systeemisen menetelmän tilasta sekä uudistamistarpeista ajatellen mahdollista ohjelmistopalvelun myöhempää käyttöönottoa. 

Perhepirkon valmentavan vaiheen asiantuntijapalvelu valmentaa organisaation eri tasoja tiedostamaan ja ymmärtämään, miten tietojärjestelmällä voidaan tukea systeemisen suhdeperustaisen asiakastyön toteuttamista ja vaikuttavuuden seurantaa.  

– Tarkoitus on vahvistaa valmiuksia toimia systeemiseen työotteeseen perustuvana toimintaympäristönä. Samalla valmistellaan organisaatiota siihen, että uudentyyppinen ohjelmistoratkaisu nivoutuu luontevaksi osaksi asiakastyön prosessia, Solutos Oy:n liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki tarkentaa. 

Harjoittelua tuetusti ja rennosti 

PERHEPIRKKO®-toiminnanohjaustyökalua käytetään systeemisen lastensuojelun menetelmässä, jolloin on tärkeää, että menetelmä on lastensuojelu- ja perhepalveluorganisaatiossa hallussa.  

– Valmentavassa vaiheessa saamme tietoa siitä, millainen systeemisen suhdeperustaisen työmenetelmän sen hetkinen tila organisaatiossa on, ja siten ajatusta siitä, millä aikataululla PERHEPIRKKO® olisi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön, Sanna-Tuulia kertoo. 

Valmentava vaihe on käytännössä muutaman kuukauden erikseen sovittavissa oleva jakso ennen varsinaista käyttöönottoa, jolloin asiakas pääsee tutustumaan ohjelmistoon rauhassa.  

Valmentavassa vaiheessa saamme tietoa siitä, millainen systeemisen suhdeperustaisen työmenetelmän sen hetkinen tila organisaatiossa on

– Perhepirkon koulutusympäristössä voi keksityillä nimillä ja henkilöturvatunnuksilla rennosti harjoitella ohjelmiston käyttöä. Lisäksi valmennuksen tueksi tarjotaan visuaalista kirjallista materiaalia ja videoita. 

Asiakas pääsee tutkimaan ohjelmiston toiminnallisuuksia ja tekemään kysymyksiä ilman painetta teknisten yksityiskohtien oppimiseen. Tekninen osaaminen varmistetaan myöhemmin käyttöönottokoulutuksessa.  

– Helppokäyttöisyydestään johtuen moni työntekijä on kuitenkin sisäistänyt ohjelmiston käytön jo valmennusvaiheen aikana, kun on saanut mahdollisuuden harjoitella omassa tahdissa ja yhdessä oman tiiminsä kanssa. 

Digitaalinen ratkaisu vähentää vaihtelua 

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuonna 2023 lähtökohtana on yhdenmukaistaa käytänteitä kaikessa asiakastyössä, jolloin valmennusvaihe soveltuu erinomaisesti systeemisen työotteen käytänteeksi. Sivutuotteena toiminnanohjaus tuo yhteisen pelikirjan.  

Toiminnanohjauksen tarkoitus on pyrkiä vähentämään vaihtelua, mutta on tärkeä ymmärtää lastensuojelulle tunnusomainen tapauskohtaisuus.  

Työntekijät saavat oivalluksia, miten räätälöitävyyteen perustuvaa tapauskohtaista sosiaalityötä ja lastensuojelua on mahdollista tukea digitaalisella ratkaisulla.

– Valmentavassa vaiheessa työntekijät saavat oivalluksia, miten räätälöitävyyteen perustuvaa tapauskohtaista sosiaalityötä ja lastensuojelua on mahdollista tukea digitaalisella ratkaisulla, Sanna-Tuulia sanoo. 

Valmennusvaiheita räätälöidään jokaisen organisaation lähtötilanteen mukaan. Valmentava vaihe ei myöskään sido asiakasta PERHEPIRKKO®-ohjelmistopalvelun hankintaan.