Viikkokokoustyökalulla ennakollista asiakasasian valmistelua

Systeemisessä työskentelytavassa lapsen ja perheen asioita käsitellään viikkokokouksissa, joihin Solutoksen PERHEPIRKKO®-järjestelmä antaa tukea ja rakennetta systeemisten oppien mukaisesti.

– Systeeminen ote on rikastuttanut haastavaa lastensuojelutyötä, mutta vaatinut työntekijöiltä uuden tyylin omaksumista. Tuemme muutosta viikkokokoustyökalulla, joka ohjaa systeemiseen otteeseen ja edesauttaa suhteen luomista sekä yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, Solutoksen liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki kertoo.

Viikkokokoustyökalussa asiakasasian valmistelu kokoukseen on oma työvaiheensa, joka tuo laatua ja asiakkaan näkökulmasta ennakollista ulottuvuutta työskentelyyn. Kaikki Perhepirkon toiminnallisuudet on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä asiakkaan kanssa.

– Työkalu auttaa tunnistamaan niitä ydinasioita, joiden äärelle koko tiimin – asiakas mukaan lukien – on hyvä kokoontua viikkokokouksessa. 

Työtä vakioivat toiminnot

Viikkokokoustyökaluun kuuluu tietoturvallinen kalenteritoiminto, johon organisaation kaikki systeemiset tiimit voivat tehdä viikkokokousvarauksensa, vaikka puoleksi vuodeksi kerrallaan.

– Tämä mahdollistaa asiakasasioiden valmistelun ennakollisesti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti. Meille on tärkeää tukea myös konsultoivan sosiaalityöntekijän työn hallintaa, Sanna-Tuulia selventää. 

Viikkokokoustyökalulla työntekijä ehdottaa konsultoivalle sosiaalityöntekijälle asiakasasian käsittelyä tietyssä viikkokokouksessa, varaa sille aikavälin viikkokokouksesta ja sopii asiakkaansa kanssa, keitä läheisiä ja verkostokumppaneita kutsutaan mukaan. Lisäksi valmistelussa kerrotaan ydinasiat, joiden pohtimiseen tiimiltä toivotaan tukea. Konsultoiva sosiaalityöntekijä ottaa työkalussa kantaa ehdotuksiin ja antaa tarvittaessa ohjausta.

– Tarkoitus on keskittyä yhteen tai muutamaan rajattuun ydinasiaan kerrallaan, jotta lapsen tilannetta voidaan alkaa ratkoa pienin askelin.

Suunnitelmallinen apu kiireen keskelle 

Viikkokokouksessa on tilaa reflektoivalle keskustelulle. Tämän pohjalta tiimi tekee erilaisia hypoteeseja, joiden ohjaamana sovitaan yhdessä seuraavista asiakastyön askelista. Kaikki keskustelun ydinkohdat ja päätelmät dokumentoidaan työkalun avulla.  

Lopputuloksena on kiteytetyt kaikkien osapuolten saatavilla olevat tiedot ja ajatukset, jotka ohjaavat systeemistä asiakastyötä kokouksen jälkeen. Työkalussa syntynyt yhteenveto on jo kokouksessa vietävissä lapsen asiakaskertomusjärjestelmään.

– Perhepirkon idea on antaa viikkokokouksessa tilaa laadukkaalle asiakastyön tekemiselle systeemisen viitekehyksen mukaisesti. Digitaalisten työkalujen avulla dokumentaatiosta saadaan läpinäkyvää ja muistiinpanoihin on helppo palata myöhemmin, Sanna-Tuulia kiteyttää. 

Lue lisää Perhepirkosta täältä.