Voitelua muutoksen saranoihin

Arvostan Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hankkeen Mikko Hulkkosen huikeaa kynänkäyttöä, mutta ennen kaikkea hänen tapaansa tuoda rohkeasti esille sote-kehittämisen kentässä piileviä lainalaisuuksia. Erityisesti blogikirjoituksessaan Muutosnarinan 13 pikaservausta hän tiivistää loistavasti muutosvastarinnan perusväitteet. En lähde toistamaan näitä perustotuuksia, mutta nostan kirjoituksesta esiin muutaman kohdan, jotka oman kokemuksen mukaan nousevat usein esiin.

Resurssien loputon kaipuu

Ensinnäkin lisäresurssien kaipuu tuntuu olevan läpileikkaava paitsi sote-sektorilla, myös kaiken julkisen sektorin kehittämisen esteenä. Moniko pysähtyy miettimään, ratkeaisiko asia todella sillä, että palkataan lisää työntekijöitä, jotka päätyvät kuitenkin tekemään asioita entisellä tavalla. Vai pitäisikö todella astua oman laatikon ulkopuolelle ja miettiä mikä nykyisissä työtavoissa estää esimerkiksi asiakkaiden nopean pääsyn hoitoon.

Tietosuojaa vai suojaa muutokselta?

Viimeisen puolen vuoden aikana organisaatioissa on myös herätty toukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Tietosuojan merkitystä ei voi vähätellä, kun liikutaan ihmisten terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvien tietojen parissa, mutta tästä päästään Hulkkosen kohtaan 5: ”Lain mukaan emme voi tehdä näin”. Tietosuojasta nimittäin saa mainion suojakilven uusia tietojärjestelmiä vastaan, koska sopivasti tulkitsemalla direktiivistä löytyy helposti kohta, jonka varjolla hankkeen kuin hankkeen saa torpattua. Siksi olemmekin keskittyneet huomioimaan tietosuojatarpeet kehittämistyössämme ja pyrimme löytämään parhaan ratkaisun sekä helppokäyttöisyyden että turvallisuuden näkökulmasta.

Erityistarpeista asiakassegmentointiin

Erityisesti täytyy mainita vielä asiakkaiden erityistarpeiden huomioon ottaminen. Toimintafilosofiamme keskiössä on Käypä hoito -suosituksiin perustuvien tai muuten hyväksi havaittujen toimintatapojen ottaminen uudistuvan hoidon tai asiakastyön pohjaksi. Kutsumme näitä yleisnimellä ”interventiot”.

Yksittäisellä asiakkaalla on aivan varmasti erityistarpeita, joilla työntekijä voi perustella, miksi juuri tämä hoitosuositus ei toimi ja on parempi pitäytyä vanhoissa tavoissa (jotta asiakkaan turvallisuus ei vaarannu!). Pitää kuitenkin muistaa, että nimenomaan erityistarpeet ovat asia, joka yhdistää esimerkiksi psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tulevia asiakkaita. Näin muodostuukin asiakassegmenttejä, joille on kuin onkin olemassa hyväksi todettu interventio. Yhteisesti laadittu interventiovalikoima auttaa työntekijöitä oikean hoitomuodon valinnassa ja pitää myös hoidon hallittuna kokonaisuutena, jolla on selkeä päämäärä.

Läpi harmaan sote-kiven

Kirjoitus on hyvä päättää muutosvastarinnan tämän hetken kirkkaimpaan tähteen, sote-uudistukseen. On tragikoomista, että nimenomaan uudistuksen varjolla voidaan kaikkein helpoimmin estää toiminnan uudistuminen. Onneksi olemme saaneet aloittaa psykiatrisen hoidon uudistamisen yhteistyössä ennakkoluulottomasti toimintaa kehittävien ihmisten kanssa Tampereella ja Kokkolassa.

Mikäli haluat muutosprosessiisi toimintaa, tiedät kehen otat yhteyttä!

Kalle Horjamo

toimitusjohtaja