Vuokralääkäreihin käytetty raha voitaisiin käyttää järkevämmin

Hyvinvointialueet käyttävät yhä enemmän rahaa vuokralääkäreihin. Asiakastyön kohdentaminen on avain kustannusten karsimiseen – samalla ratkeaa resurssipula.

Hyvinvointialueet kärsivät huutavasta lääkäripulasta. Lakisääteisten palveluiden turvaaminen on pakottanut useat alueet turvautumaan kalliiseen vuokratyövoimaan. Samaan aikaan lähes kaikkien hyvinvointialueiden ensimmäisen toimintavuoden tulokset ovat alijäämäisiä.

Lääkärivuokrausmarkkinoiden epäkohdissa on pohjimmiltaan kyse siitä, että oikein kohdentunutta asiakastyötä lääkärityövuotta kohden syntyy liian vähän, tai se on kohtuuttoman kallista. Oikein kohdentunut asiakastyö tarkoittaa suoraa asiakastyötä, joka on tehty oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikean asiakkaan kanssa. Lääkärityön kohdalla se tarkoittaa työtä, joka edesauttaa työryhmän kykyä hoitaa potilaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

– Oikein kohdentuneen asiakastyön tuottaminen on ainoa järkevä tapa toteuttaa sote-palveluita. Me Integritasissa näemme, että ratkaisu piilee paremmin kohdennetussa työssä ja toiminnanohjauksessa, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo sanoo.

PIRKKO®-järjestelmän ytimessä on ominaisuus, jolla voidaan arvottaa jokainen asiakastyön suorite, eli määrittää sille kohdentumiskerroin. Olemme useita vuosia esittäneet, miten kohdentumiskertoimen avulla olisi järkevää ja taloudellista ostaa esimerkiksi hoitajatyötä, tai maksaa omalle henkilöstölle tulospalkkioita. Pirkossa on valmiina kaikki, mitä tähän tarvitaan.

Työn todellinen arvo esiin

PIRKKO® luotiin alkujaan psykiatrian tarpeisiin, mutta se on osoittautunut toimivaksi toiminnanohjauksen ja tiedolla johtamisen työkaluksi kaikilla sote-aloilla. Määrällinen arvotus, eli erityyppisten suoritteiden muuttaminen yhteismitallisesti ajaksi, toimii suoraan millä tahansa alalla.

Pirkon avulla on mahdollista arvioida, paljonko oikein kohdentunut lääkärin potilastyötunti keskimäärin maksaa virkatyönä. Tämä arvio voisi toimia referenssitasona lääkärivuokrauksen hinnoittelulle.

– Näin pääsemme vertaamaan oikeita asioita, silloin kun kyseessä on kliinisen lääkärityön hinta. Nythän keskustelua käydään vain sillä tasolla, kuinka paljon enemmän korvausta menetetystä vapaa-ajasta vuokralääkäri saa suhteessa virkalääkäriin. Oleellista on ottaa mukaan yhtälöön toimenkuvat. Virkalääkärin työssä painottuu usein muu kuin kliininen työ. Vuokralääkärin toimenkuvan taas lähtökohtaisesti tulisi olla pelkkää kliinistä työtä. Keskustelusta ja yhteistyöstä tulisi huomattavasti rakentavampaa, kun nämä mallinnetaan oikein ja lähdetään johtamaan toimintaa ja hankkimaan tarvittavat kliiniset palvelut oikeiden lähtötietojen pohjalta, Horjamo taustoittaa.

Malliin on mahdollista yhdistää myös automaattinen vaikuttavuuden huomiointi esimerkiksi lähettämällä Pirkosta automaattisesti potilaskyselyitä, tai mallintamalla potilaan muuta palvelukäyttöä tietyn hoidon jälkeen.